Diety, zdrowie, fitness i odchudzanie – DIETY.PL

Menu

Czy przed zawarciem polisy na życie trzeba wykonać badania lekarskie? Od czego zależy rodzaj badań? Sprawdzamy

Chociaż dla Polaków jedną z najważniejszych wartości jest życie i zdrowie swoje oraz swojej rodziny, tylko niewielka część rodaków decyduje się na wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia. Jednym z powodów jest obowiązek poddania się badaniu lekarskiemu. Ale czy rzeczywiście jest to konieczność?

Polisa na życie jest ubezpieczeniem, które z założenia ma chronić ubezpieczonego lub jego bliskich (osób uposażonych) przed finansowymi konsekwencjami utraty zdrowia na skutek wypadku lub zachorowania albo śmierci w ogóle. W wielu przypadkach ubezpieczyciel ma prawo zażądać poddania się badaniom lekarskim osobie chcącej wykupić ubezpieczenie.

Badania lekarskie pozwalają ocenić ryzyko ubezpieczeniowe

Wielu ubezpieczycieli wymaga od klientów wykonania zleconych badań lekarskich jeszcze przed podpisaniem umowy. Wynika to z konieczności ustalenia ryzyka ubezpieczeniowego, dzięki czemu firma ubezpieczeniowa chce zabezpieczyć się w razie zatajenia stanu zdrowia przez ubezpieczającego.

Badania lekarskie są koniecznością, w przypadku gdy:

  • suma ubezpieczenia jest bardzo wysoka
  • ubezpieczony jest w zaawansowanym wieku
  • osoba ubezpieczająca się pracuje w zawodach obarczonych dużym ryzykiem wypadku lub choroby.

Są to czynniki, które w znaczący sposób zwiększają ryzyko zaistnienia zdarzenia.

Rodzaj badań może być dobierany indywidualnie

Złożenie wniosku o ubezpieczenie, jakim jest polisa na życie, sprawia że ubezpieczający może zostać skierowany na badania lekarskie. Najczęściej wykonywane są takie badania jak: pomiar ciśnienia krwi, pomiar wzrostu i wagi, badanie EKG. Istotną rolę odgrywa również wywiad lekarski, na podstawie którego lekarz może skierować na kolejne – bardziej szczegółowe badania.

Badania lekarskie nie zawsze konieczne

Chociaż polisa na życie przyznawana jest w oparciu o wyniki badań lekarskich, nie zawsze są one wymogiem koniecznym. Wielu ubezpieczycieli nie wymaga oceny stanu zdrowia pacjenta.  Dotyczy to głównie młodych klientów, którzy chcą ubezpieczyć się na stosunkowo niewielkie kwoty.

Wykrycie choroby nie zawsze oznacza odmowę

Wyniki badań lekarskich rzutują na decyzję ubezpieczyciela. Niemniej jednak polisa na życie nie zawsze musi wiązać się z wydaniem decyzji odmownej, jeżeli wyniki badań wypadły nie najlepiej. Wszystko zależy bowiem od tego, jaka choroba została wykryta.

O ile bowiem w przypadku łagodnych stanów chorobowych ubezpieczyciel np. podnosi wysokość składki lub nakłada limit na maksymalną sumę ubezpieczenia, tak w przypadku wykrycia chorób nowotworowych wniosek o polisę na życie zostanie najpewniej odrzucony. Część ubezpieczycieli, w przypadku wykrycia choroby śmiertelnej, może jednak wyłączyć swoją odpowiedzialność ubezpieczeniową, jeżeli np. zgon będzie następstwem tej choroby.

Kategorie:   ARTYKUŁY

Komentarze